DSC_0002
DSC_0014
DSC_0020
Shadow

Dvorec U Špačků, tzv.„Spatzenhäusl“ – Špacnhojzl, vlastnila rodina Ticháčků, která zde provozovala výletní restauraci. Název se postupně zkrátil na Špačka a ten zcela převládl. Sportovní areál – cvičiště si přibližně 200 m na západ od dvorce U Špačků v období 1. republiky zařídil Sokol Mladé. 

Postupně v areálu cvičiště vznikly dřevěné objekty včetně občerstvení. V roce 1952 byly sokolské jednoty zrušeny a bývalou Sokolskou louku získala kolem roku 1958 sportovní jednota Pozemní stavby. Položily se nové kurty, postavily šatny apod. a vzniklý areál převzal název „U Špačků.“ 

Název U Špačků se použil také pro státní přírodní rezervaci vyhlášenou roku 1954 pod názvem Tůně u Špačků. V bývalých částech meandrů Malše se stojatou vodou byl zjištěn výskyt chráněné rostliny řezanu pilolistého. Řezan se posléze rozšířil i do vodních jam vzniklých po těžbě písku. V roce 1992 byly do rezervace Tůně u Špačků zahrnuty nové tůně po těžbě písku. „Tůně u Špačků“ jsou zajímavým komplexem mokřadní flory a fauny v tichém chráněném prostředí.

TJ Pozemní stavby České Budějovice existuje od roku 1958 až do roku 2006, kdy se transformuje na SK Špaček České Budějovice. 

Zakladatelé „špačkárenského“ volejbalu jsou Jan Šulista a Stanislav Voráček – in mem.

Do podvědomí volejbalových příznivců se klub zapsal hlavně dlouholetou a úspěšnou prací s mládeží (dívky).

Sportovištěm prošlo několik generací mužského i ženského volejbalu, z nichž někteří dosud aktivně hrají za tento klub. 

SK Špaček děkuje minulému výkonnému výboru , především ex-prezidentovi panu
Milanovi Sovovi a člence výboru-ekonomce paní Zuzaně Mocové.

Dále pak ex- předsedovi Pavlu „Grupovi“ a Robině Klikové – in mem., trenérům Janu Francovi a Zbynku Přibylovi in – mem.

Vzpomínáme 

Správce objektu


This will close in 20 seconds